Nazywam się Piotr Wieczorek i urodziłem się w 1986r. w Olkuszu woj. małopolskie. Moja mama – Małgorzata Rogóż-Wieczorek pochodzi z Pilicy pow. Zawiercie, a tata – Czesław Wieczorek z małej miejscowości Dąbrowa położonej w gminie Odrzywół pow. Przysucha. Naukę szkolną rozpocząłem w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu, a później jako pierwszy rocznik po reformie w Gimnazjum Nr 1 również w Olkuszu. To właśnie na etapie gimnazjalnym rozpoczęło się moje zainteresowanie historią, genealogią oraz kolekcjonerstwem. W roku szkolnym 2001/2002 wziąłem udział w konkursie „Europa w Szkole” organizowanym pod patronatem Rady Europy, Prezydenta RP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Praca literacka pt. „Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość – Jako zasada kształtowania stosunków między młodymi Europejczykami” opierająca się na historii mojego dziadka – Franciszka Rogóża zdobyła nagrodę na szczeblu ogólnopolskim. Dalszą naukę podjąłem w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Wielkiego w Olkuszu (klasa matematyczno – fizyczna), a po zdaniu matury rozpocząłem studia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki (dawny Wydział Agroinżynierii). W 2010 roku obroniłem pracę magisterską i uzyskałem tytuł mgr inż. Obecnie mieszkam i pracuję w Krakowie. W niedługim czasie chcę wydać dla przyszłych pokoleń rodzinną monografię zawierającą całość zebranych przeze mnie materiałów. Interesuje się genealogią, historią II wojny światowej, sportem oraz systematycznie powiększam swoją kolekcję pocztówek.